LONGREAD: Vergeven als medicijn

Twee mensen op de rug gezien met de armen om elkaar heen

 

  • Vergeven, waarom eigenlijk
  • Wat vind je echt belangrijk
  • Vergeven, hoe werkt het
  • Ervaringen rondom vergeven
  • Ga er zelf mee aan de slag

Vergeven, waarom eigenlijk

Een voorbeeld

Vergeven, wat is het en waarom is het überhaupt nodig. Een voorbeeld illustreert het vaak het beste. Iemand gooit jouw liefste mokje op de grond en het is kapot. Je hebt het mokje nog gekregen van je inmiddels overleden oma en als je het gebruikt met een kopje thee, geeft het je altijd weer een vertrouwd gevoel. De eerste reactie is waarschijnlijk een enorme flash van woede en verwijt. Jij bent iets kwijtgeraakt, en de ander heeft dat gedaan. 

 

Waarneming of waarheid

Oké, dat is je waarneming van wat er gebeurd is, dat kunnen we niet veranderen. Waar je wel wat mee kan, is wat je doet met die ervaring en die flash van woede en verwijt. Ga je daarin mee, dan zal je de ander van je af duwen. En alleen weer terug toelaten als hij diep door het stof is gegaan en andere voorwaarden die je eraan stelt en dan nog, je zult het hem of haar nog lang nadragen.  


Wie wordt daar beter van

Wie wordt er beter van dit proces? Wordt het er leuker van, krijg je er het mokje mee terug. Nee, je hebt alleen gelijk en houdt gelijk. Je hebt nu niet alleen de ander ermee, maar ook jezelf. Want jij moet dat verwijt blijven koesteren, en daarmee sta je zelf ook in de kou. Jammer, en op zijn zachtst gezegd, niet gezond. 

Vrouw, boos

Vergeven is suf

Wel begrijpelijk, want een wereld waarin je alleen afgaat op wat je waarneemt met je zintuigen, is meteen ook een wereld waar goed en fout de norm zijn, en vergeving je maakt tot het suffertje van de dag waar iedereen overheen loopt en waardoor het keer op keer blijft gebeuren. Tenminste, zo wordt het voorgesteld. 

 

Beperking eraf halen

Wij lazen ooit over een CEO van een grote onderneming die zei tegen zijn medewerkers "geef mij maar overal de schuld van". Die man had gezien dat een aanzienlijk deel van de tijd van zijn mensen opging aan zinloos indekken en afdekken van risico’s en voorkomen van kritiek en verwijten. Hij stimuleerde op die manier dat zijn mensen weer zichzelf durfden te zijn en durfden te gaan voor wat hij echt belangrijk vond, creatief ondernemerschap en werknemerschap. En het werkte. 


Wat vind je echt belangrijk

Eigen reiservaring

We hebben eind jaren negentig een soort wereldreis gemaakt, naar Australië, Nieuw Zeeland en Amerika. Als je ons vraagt wat de beste herinnering was binnen die reis, dan was het toen we in Nieuw Zeeland gewoon een wandelingetje maakten door een park. Daar vonden we echt onszelf en rust en waren we ‘gewoon’ bezig. Alle andere zaken die mensen normaal als highlights zien, zoals wandelingen door een canyon, snorkelen bij het Great Barrier Reef, het regenwoud bekijken, bezoek aan Ayers Rock, dolfijnen spotten, dat heeft ons niets gebracht vinden wij. We werden er alleen maar ongelukkig van, terwijl je geacht wordt daarvan te genieten. We zijn dan ook niet meer aan zulke reizen begonnen.

Weg door een groen woud

Soms gaat het vanzelf, soms niet

Terug naar fysieke issues. Soms lossen onderliggende issues als vanzelf op als je ontspant. Niet altijd, en als je die onderliggende patronen niet durft, kan of wilt bekijken, dan is het verdraaid moeilijk om klachtenvrij te worden, of om er geen nieuwe voor in de plaats te krijgen. En daar kunnen longreads als deze je wellicht voor inspireren, om ook dat aspect eens te bekijken. Het kan er alleen maar beter van worden. En als infrarood warmte je helpt om weer wat meer bij jezelf te kunnen komen en wel wat van dit ‘werk’ te kunnen en willen doen, is dat mooi meegenomen. 

 

Vrijmaken

Want vergeven gaat niet over goedkeuren wat de ander doet, het gaat over elkaar vrijmaken. En dat doe je met je hart, niet met je hoofd. Het kan zeker goed helpen om fysieke klachten te verminderen, dan komt er weer ruimte vrij voor jou. Zo simpel kan het zijn. 

 

Eigen aandeel

Ondertussen is het ook handig om te kijken wat je eigen aandeel in het geheel is. Een voorbeeld. Joep was nogal snel geneigd om, als Judith iets opbrengt, daar maar in mee te gaan, ook al is hij het er niet mee eens. Hij zegt dat laatste niet, en laat het ook niet merken, sterker, hij zegt dat hij het ermee eens is. Als wij dan gaan doen wat we op die manier hebben afgesproken, kan je de bui al zien hangen. Joep verwijt Judith, in welke vorm dan ook, hardop of van binnen. Als je je van zo’n patroon bewust wordt, dan kan je dat doorbreken en dan wordt niet alleen je relatie gezonder. 

 

Build-up

Andersom geldt natuurlijk ook. Als je zo’n patroon hebt geadopteerd in je leven en je doet er niks aan, dan krijg je natuurlijk een flinke build-up van spanning, want dat doe je dan in veel situaties.  


Gouden sleutel

Als je je gaat realiseren dat, als je de mind op pad stuurt in de wereld van goed en fout, die niet anders kan dan lelijke dingen zeggen, denken en doen, dan heb je ook een gouden sleutel in handen om het leven van jou en de mensen om je heen een stuk aangenamer te maken. Vergeven en je mind weer naar binnen halen, gouden tools voor lichaam en geest, wordt dan een stuk makkelijker.

Gouden sleutel

Vergeven, hoe werkt het

De rol van je mind

In eerdere longreads schreven we erover dat jij niet je mind bent, en dat je je mind naar believen opdrachten kan geven. Als je iemand niet vergeeft, dan geef je de mind de opdracht om in die wereld waar goed en fout de norm zijn, net zo lang te blijven zoeken totdat dat opgelost is. Maar dat gaat niet, want wat er gebeurd is, het kopje dat op de grond is gevallen, kan niet ongedaan gemaakt worden. Zo ‘verdoem’ je jezelf en je mind om daar voor altijd mee bezig te zijn, op de voorgrond of op de achtergrond. 

 

Vergeven, hoe doe je dat

Terwijl het zo simpel kan zijn als tegen je mind te zeggen, vanuit je hart, ‘kom maar terug naar binnen, je hoeft daar niet meer mee bezig te zijn’. Dat is de essentie van vergeven. Loslaten dat de oplossing moet komen uit goed of fout, schuld en boete. Dat maakt jou en de ander weer vrij, je kan weer door en er valt vooral een last van je eigen schouders. 


Warmte

Een last die zich, als je pech hebt, ook vastgezet heeft in je lichaam in de vorm van meer of minder duidelijke klachten. En daar komt de relatie van dit artikel met de weldadige effecten van warmte om de hoek kijken. Want wellicht ben je op dit moment op zoek naar het verlichten van klachten die je hebt, en dat is in zichzelf niet verkeerd. Warmte zoals van een infrarood sauna helpt om je bloedcirculatie te verbeteren, opgehoopte afvalstoffen af te voeren, en stress te verminderen. En een airRED, met zijn zijwanden van lucht waar je in je gewone kleren voor kunt gaan zitten, maakt dat heel laagdrempelig toegankelijk. 

In woonkamer, man zit ervoor, vrouw op achtergrond leest boek

Waar ben je naar op zoek

Eigenlijk is iedereen naar een vorm van rust op zoek, van loskomen van het ‘drama’ van je dagelijkse leven. Een van de manieren daarvoor is reizen en op die manier een switch in je mentale staat mee te bereiken. Ontspannen, loskomen van je dagelijkse issues en prikkelingen uit je omgeving. Vakantie lijkt die belofte in zich te hebben, maar gaat vaak een groot deel van de dag gepaard met de stress van het reizen en het onbekende. Je moet dingen ‘doen’ om de ontspanning voor elkaar te krijgen, als je dat al lukt. Warmte ontspant haast als vanzelf lichaam en geest. Als je een airRED hebt, heb je een makkelijke vorm van ontspanning binnen handbereik, daar hoef je niet de deur voor uit én je kan er elke dag van genieten, thuis of op je werk, zomer en winter. 

Ervaringen rondom vergeven

Bijzonder voorbeeld

Een bijzonder voorbeeld hebben wij in onze eigen familie. De vader van Joep heeft in de tweede wereldoorlog een aantal jaren in Indonesië in het kamp gezeten. Op een gegeven moment was er een Japanse bewaker en die had de kolf van zijn geweer gebroken. Dat was enorm erg in die tijd, daar kon je zo’n beetje voor doodgeschoten worden. De kolf was ook van een bijzonder soort hout, wat bijna niet in Indonesië te krijgen was. Pa was enorm handig met hout en klussen en zei tegen die Japanse soldaat dat hij wist waar hij dat hout kon vinden. Toen zijn ze samen op de fiets naar Bandoeng gegaan, hebben een stuk hout uit de deur van een kerk gezaagd en daarmee heeft pa de kolf gerepareerd. 

 

UIteraard wilde pa alleen maar weg uit het kamp, en hij meldde zich op een gegeven moment aan om aan de brug over de rivier Kwai te gaan werken. Toen hij samen met andere mannen klaar stonden in een rij om op transport te gaan, kwam er een Japanner aan en die gaf pa een enorme schop en sloeg hem weer het kamp in. Je zou die Japanner een flink verwijt kunnen maken op zo’n moment. Later hoorde pa dat de boot waar hij op ingescheept zou worden, met man en muis was vergaan. Het was dezelfde Japanner wiens geweerkolf hij had gerepareerd die hem naar binnen had geslagen. Verwijten over de schop? Vergeven? Wie weet wat er goed is en wat niet? Zeg het maar. 

TED talks, ideas worth spreading, beeldmerk

TED talk

Door dat soort ervaringen leer je relativeren wat er gebeurt. Goed of fout. Vergeven of niet. In deze (wat onrustige) TED talk van Bernie Dunlap wordt van een soortgelijke ervaring gesproken van een Hongaarse industrieel die in de tweede wereldoorlog opgepakt werd en op een bijzondere manier aan de dood ontsnapte door een voormalige employee die hem eerder had willen bestelen. Je hoort daar ook uit dat dat impact heeft op je verdere leven en deze mensen hebben vaak een bijzondere inspirerende manier van omgaan met tegenstellingen in het leven, zoals ook in deze TED talk aan de orde komt in de manier waarop deze man omgaat met oplaaien van segregatie in zijn land. 

 

Goed en slecht

Ook jij kan op bijzondere manieren profiteren van op een andere manier kijken naar goed en fout. Naar iemand afwijzen om wat voor reden dan ook of niet. Deze TED talk over “good and bad are incomplete stories we tell ourselves’ van Heather Lanier kan daarbij inspireren. 

 

Hoe zit dat bij ons

Bij onszelf zit er een groot verschil in hoe wij weer tot rust zijn gekomen. Voor Judith was het onbekend dat je je mind ook weer naar binnen kon halen door vanuit je hart naar zaken te kijken. Zij moest de verwijten die ze had, nauwkeurig terugtraceren en elke stap die ze op de heenweg had gezet en die een solide verwijt hadden opgeleverd, ook weer ongedaan maken. Veel werk, onderweg vaak als belachelijk gezien, maar toch doorgezet. Bij Joep gaat het veel makkelijker, die kan in een keer weer terug naar binnen en dan kan hij zich al niet meer voorstellen waar het ooit over begon. Alleen, daar waar bij Judith er geen nieuwe verwijten bij komen, is dat bij Joep niet het geval en moet hij dat steeds weer blijven herhalen totdat hij echt doorheeft dat hij beter helemaal niet aan verwijten zou moeten beginnen. 

Ga er zelf mee aan de slag

Wit huis met een groene voordeur

Op je stoep

Je kan mopperen over wat er op je stoep wordt gezet, je kan er ook mee dealen. Het verhaal over de vader van Joep en de Japanse soldaat is iets wat voor zijn neus werd gezet en je moet er wat mee. Je kan verwijten of vergeven. Je kan ook gaan mopperen dát het voor je neus wordt gezet, maar dat schiet niet op.

Get back on the horse

Eigenlijk vertellen we niks nieuws. De volkswijsheid dat als je van je paard bent gevallen, je er meteen weer op moet stappen, vertelt iets soortgelijks. Je kan boos worden op je paard.  Je kan hem van alles verwijten. Maar als je daaraan toegeeft krijg je alleen angst en ontzeg je jezelf de lol van paardrijden. Dus laat je niet afleiden door wat er gebeurde, zorg dat jij er weer aan te pas komt, vergeef het paard en klim er weer op. 

 

Doel

Als je doel niet meer is om iets te bereiken, maar om beter te worden, zie ook onze longread ‘genezen of beter worden’, dan kan je elke situatie als een waardevolle stap beschouwen. 

 

Handig

Als je je mind niet naar buiten stuurt, hoef je het daar ook niet op te lossen. Vergeven is dan ook niet nodig. Handig, rustig, en het scheelt een hoop tijd en moeite. Leven vanuit je hart, vergeven overbodig!

Scherven

Terug naar het eerste voorbeeld

Op terug te keren naar het voorbeeld waar we deze longread mee begonnen. Misschien maakt het breken van het mokje je er wel van bewust dat je dat mokje eigenlijk helemaal niet nodig hebt om dat vertrouwde gevoel terug te vinden en grijp je er alleen uit gewoonte naar. Zo bezien bewijst de ander je een dienst om je daarvan los te maken. Je ontneemt jezelf de kans op zo'n inzicht als je in de verwijten-stand schiet.